...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޕަރޭޓަރު
ނ.
މެޝިނެއް ހިންގާ މީހާ.
(2) ތެލިފޯނު އެކުސްޗޭންޖްގައި، ތަންތަނާއި ގުޅައިދޭން އިންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ