...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޕަރޭޝަންކުރުން
(1) ބަލިމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ތަނެއް ފެޅުން.
(2) ފުރާނައެޅުއްވި އެއްޗެހި ދިރިއޮއްވައި އެކިއެކި ބޭނުމަށްޓައި ފެޅުން ނުވަތަ ކެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ