...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޕްރޭޓަރު
ނ.
(1) ތެލްފޯނު ނުވަތަ ތެލްގިރާފް ފަދައެއްޗެތީގެ މަސައްކަތް ދަންނަ އަދި އެމަސައްކަތްކުރާ މީހާ.
(2) ޤަވާޢިދުކޮށް ހިގަމުންދާ ދަތުރުތަކެއް ބަލަހައްޓާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ