...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯ
އ.
(1) ކީކޭހޭ އެހުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނާ އަދަބުވެރިގޮތް.
(2) އޯތްޔޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތެއްފިތެއްނެތް . ހިތްހަރު . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިލަހިތް . ހެޔޮ . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮކޮށްހިތުން . ހެޔޮވުން . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާކަން . ހެޔޮލަފާވުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޮބަ . ހޮބަހަބަދަ . ނަގުލަންދާށިމާ . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނިތުރެ . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން . ރަޙުމު . ރާޑަރު . ރެޑިއޯ . ބަނޑުބޭސް . ބައޯ . ކަމޭހީކުރުން . ކާނލޯ . ކީކާ . ކެސެޓްރޭޑިއޯ . ކޮއްކޮ . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަނބުމަސާލަ . އައިތަރިދަ . އަޑުބާ . އިސްޓޭޝަން . އިޚުތިޔާރު . އުބާވުން . އޭ . އޭނ . އޭރިޔާ . އޮ . އޮހޯތް . އޯ . އޯކިޑު . އޯކަށްދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ