...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯބަތް
ނ.
ގަހެއްގައި އަޅާ އޮށްތަކެއް.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ގަދަ ވަހެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ރިހައިގައިވެސް ބޭހުގައިވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
އޮށްތައް ގޮދަން ފުއްހާ ކުދިވާނެއެވެ.
ފުއްތައް ހުންނާނީ ފަތިކޮށް އަރި އަރި އަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބޭސް . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަނބުމަސާލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ