...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯކަށްދެމުން
މ.
ކަރުތެރޭން އޯކިޔާފައި އަޑެއް ނިކުތުމާއެކު މައިދާގައި ހުރި ތަކެތި ބޭރަށް ނުކުތުމަށް ބާރެއްލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުބާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ