...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯކިޑު
ނ.
(1) މާމެލާމެލީގެ ބާވަތެއް.
މީގެގަހުގެ ބާވަތްތަކާއި މަލުގެ ކުލަތަކާއި ވައްތަރުތައް ތަފާތުވެފައި ގިނައެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ރަތްދަނބު ކުލައެއްގައި ހުންނަ މަލއްއަޅާ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގައި އަޅާމަލަކީ ފޮޅިފައި ހަލާކުނުވެ ގިނަދުވަހު ހުންނަމަލެކެވެ.
(2) އޯކިޑުގަހުގައި އަޅާ މައު.
(3) ކުލައެއްގެ ނަން.
މިއީ މަޑު ރަތް ދަނބުކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގުލަންދާށިމާ . އޯކިޑު . ވިހަލަގޮނޑި . ވެނީލާ . ދަނބު ކުލަ . ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ