...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯތް
އ.
(1) ގޮވާލީމާ އާއެކޭ ބުނުމަށް ބުނާ ގޮތެއް.
(2) (ޏ،ސ) މީހުންނަށް ގޮވައިލާ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޭ . އޭނ . އޮހޯތް . އޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ