...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯލަ
ނ.
(1) ތަޙުޤީޤެއްނެތި ދައްކާ ވާހަކަ.
(2) މަތިމަތިން ބުލާއެއްޗެއް.
(3) ގައިމުކޮށްނޭނގޭ ވާހަކަ.
މިސާލު:
އަޔޯލަ.
ބުންޏޯލަ.
(4) ޔޯލަ.
(5) (ސ) ތޮށަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީކާ . ފައްލަވަ . ޔޯލަ . ޔޯލަކޮށް . ޔޯލަވާހަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ