...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯލަކިޔެވުން
މ.
(ޏ،ސ) މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު މަހާނަ ކައިރީގައި ގެއެއް އަޅައިގެން ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން ޤުރުއާން ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ