...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯގާވެރިވުން
މ.
(1) މީހުންނަށް ހެޔޮވުން.
(2) ރަޙުމްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހެޔޮވުން . ހެޔޮލަފާވުން . ރަޙުމަތްވުން . އޯގާވުން . އޯގާވެތިވުން . އޯގާތެރިވުން . ދަރުމަވެރިވުން . ސަހަރޯވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ