...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހާ
ނ.
(ގ.) (1) ތަކެތީގައި ދުވާ ވަސް.
(2) ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ފުރާޅުގެ ވަސް.
(3) އުދޯލީގެ ވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަރުބީމަތީލަވަ . ހަތަރުހިތި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިވިލޭރޭ . ހިތީކުޅި . ނިންދަލާސް . ނިވަތްވުން . ރޭކުރުން . ރޭކުރުވުން . ރޭވުން . ބޮކަރުމާ . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަށިވިދުރި . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ކާފޫރުތޮޅި . ކުއްދަކި . ކުއްދަކިވުން . ކުޑަހިތި . އަހަރު ވަރުވާ މަހުން ދެއްކުން . އަންގާރަ . އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުން . އަލިވިލުން . އާދީއްތަ . އޮލީ . ވަޅުޢީދު . ވަސްކޮޅުހެދުން . މަޖިލީހުގައި އެޅުން . މާހެފުން . މާދަން . މާދަމާ . މިރޭ . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . ފަހުބުދަފަންސަވީސް . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފާނަބަސަނދު . ފިޔާފެން . ފުރައަންމަވުން . ފުރައުއްތަވުން . ފޯމަތީތިންދުވަސް . ދެމާނަބަސް . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ސިކަންދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ