...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހުތާން
ނ.
ގިއުގަނޑެއްގައި ހަރުކޮށް، ވަޔާ އެނބުރޭގޮތަށް ދަނޑިއަކަށްޖަހައި، އުސް ތަންތަނަށް ނަގައިފައި ހުންނަ ތަވީދު.
ގޭގޭގެ ތެރޭގައިވެސް ވަހުތާން ހަރުކޮށް އުޅެއެވެ.
( މި ޢާންމުކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ފޮތީގައެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް ރަންރިހިންނާއި، އެކިކަހަލަ މަޢުދަނީ އެއްޗިހިން ތުނިކޮށް ތަޅައިފައި ހުންނަ ފަތްގަނޑުގަނޑުގައިވެސް މި ތަވީދު (ލިޔެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނާމު . ވަހުތާނަ . ވަހުތާން . ވަހުތާންޖެހުން . ދަގަނޑުވަހުތާންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ