...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހުތޮނަ
ނ.
(1) ވަސްކަނި.
(2) ފުރާޅުގެ ވަސް ބާއްވަން ތާވަކަރަށް ނުވަތަ ހުރަސް ބެރިއަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަސްކަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ