...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށަ
ނއ.
(1) ވަށް.
(2) ބުރުހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަނދު . ހަނދުގެއެޅުން . ހަރިންމަ . ހައްމާމު . ހަވާސާ . ހަތްކޮޅު . ހާ . ހިލަމާދިއުން . ހިޔަނި . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހުޅުނބުފިލާ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުދުކަޅި . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހެދިހަނދު . ހެދިކައިރު . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ނަރުނަގޫމަޑި . ނައިކަ . ނާށިލުން . ނާރެސް . ނީވާބަތް . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަސްރޯނު . ރަސްގުއްލަ . ރާމެހި . ރިހާކުރުބޮނޑި . ރިހާކުރުބޮލި . ރިބުޓެވި . ރުވާ . ރުވާކެނޑުން . ރެވިތެޔޮވަށައިގެންއުޅުން . ބަންދުއެޅުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބަރުފޯސް . ބަބުނަބޮލި . ބައްތިހޮޅި . ބަދަލި . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ބާރަގަން . ބިއްސާވެލި . ބިލެތްދަފިނެގުން . ބިސްރޮނޑު . ބިސްތާނަ . ބިޖިލީބައްތި . ބުރުން . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުރޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ