...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށަނގުލި
ނ.
އަސްކަނު ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މި ހުންނާނީ ހަރުކޮށް ކަޅުރަތްކުލައެއް ގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށަހުނގުލި . ވަށަހުނގޫ . ވަށަހުގުލި . ވަށޮހުގުލި . ވަޓުގުލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ