...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށަބޮޅަ
ނ.
(ސ) (1) ބުރުހަމަކޮށް އަޅާރޮނގު.
(2) މައުދަނީ އެއްޗިއްސާއި ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެތިން ބުރުހަމަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެތި.
މިސާލު:
އުކަންގެންގުޅޭ ބޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ