...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށައިކޮރުން
މ.
ވަށައިގެން ކޮރުން .
މިއީ މުށިކުޅޭއިރު ކުރާކަމެކެވެ.
މިކަން ކުރާގޮތަކީ ހުރިހާ ގެޔަކަށް ކުޅެނިމުނީމައި ކޮރަމުން ހުރިހާ ގެއަކަށް ވަންނަމުން ވަށައި ބުރެއްޖެހުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ