...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށައިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއް މެދަށްލައި ވަށްކޮށްލުން.
(2) ރޮދި، ނަރު ފަދަ ތަކެތި އަނބުރައި އެއްކޮށް އެއްފަށަކަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅަލުން . ވަޓައިލުން . ލައިވަޓައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ