...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށާ
ނ.
(ސ) ކާށީގެ އިހާވަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއުދަރެސް . ހިނގާޞަލަވާތް . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިއުޅުންޖެހުން . ރައްކޯބައިން . ރާހި . ރޯނު . ބަރި . ބާޑީ މަގު . ބުރުއެޅުން . ކަންޒަށްލުން . ކާލި . އެލަވަރު . އެލަވަރުކެއުން . ވަށްބޮޅު . ވައިބަލާ ފަތްގަނޑު . ވާތިރޯނު . މައިފާރު . މައްލިހިގަނޑު . މަތިކަން . ފަންގިރޯނު . ފިތްދާލި . ލޭކޮށުން . ޒިޔާރަތްފުޅުމަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ