...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށާދެމި
ނ.
(1) އެނދު އަށި ފަދަ ތަކެތި ނިވާކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތީގެ ވަށައިގެން ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ