...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށި
ނ.
ފަން، ރުކުފަތި، އެއްތެޔޮ ފަދަ ތަކެތީން ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ތަކެތި އަޅާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާވަށި . ކަދާ . ކުލަދޯލަ . ކޮޅުވަށިންއުކުން . އެންކެވުން . އެންވަށިބޮނޑި . އެއްތެޔޮ . ވަށިބޭލުން . ވަށިވަށީންދިނުން . ވަށިގަނޑު . ވަށްޓެއްގައި ކަނޑޫޖަހާފައި ހުރިހެން . ވަޓި . ވަޓިޔާ . މައުވަށި . މަލިކުވަށި . މަލްކާލި . މަލްވަށި . މަސްޖެހުން . މާވަށި . ގާލިވަށި . ޒަންބީލު . ޓުކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ