...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށިވަށީންދިނުން
މ.
(1) އެންއުކާއިރު ދޭތެރެ އަވަސްކުރުމާއި، ގިނަކުރުމަށް ގިނައެން ވަށިވަށީން ނަގަނަގާފައި އުކުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކާ ހިތާނުވެގެން މީހަކާ ދިމާއަށް މާގިނައިން އެއްޗެތި ގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ