...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށިގަނޑު
ނ.
(1) ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި އަޅާން ލިޔާމޭޒު ކައިރީގައި ބަހައްޓާ ވަށި.
(2) ހަނޑޫ ކަނޑާ ވަނެއްގެ ސިފައިގައި ތިރިކޮށް އެއްތެލުން ހަދައިގެން އިށީންނަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓުކުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ