...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށޮފަތް
ނ.
(ޏ) ގޮބޮޅީގެ ތާފަތުގެ އެތިކޮޅެއް.
(އެތުމަލުގެ ބޭރުގެ (ފިޔަ) މިފިޔަ ގޮބޮޅި ނުކުތުމުން ވަނީ ތާފަތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ