...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްރޮނގު
ނ.
(1) ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން އެއްބަޔަކު ވަށްރޮނގެއްގެ ތެރޭގައި އަނެއްބަޔަކު ބޭރުގައި ތިބެގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ކުޅިވަރެކެވެ.
(2) ވަށްކޮށް އަޅައިފައި އޮންނަ ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ