...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްބަގިޔާ
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުންގެ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހުގެ ބޯވަޅުގެ ތިރީ ކައިރީގެ ތިރީގައި ދެފަށަށްއަޅާ ރިހި ކަސަބުގެ ދެ ހިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިރީކައިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ