...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްބޮޅު
ނ.
(1) ބުރުހަމަކޮށް އޮންނަ ފަށް.
(2) ދެކޮޅު ވަށާލެވިފައިވާ ވަށްއެތި.
(3) ވަށްކޮން ހުންނަ ޓިނބުލި.
(4) ޗޭނެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ފަށްވަރެއްގެ ލާމެހުމަށް އޮންނަ ވަށް އެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށަބޮޅު . ގަޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ