...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްކަންފަތި
ނ.
ބޭހަށްބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ދިއްކަންފަތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ވައިބޯކޮށް ލަނބާލީމާ ބިނދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
މިއީ ވެޔޮފާޑަށް ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ