...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްކުރުން
މ.
(1) ބުރުހަމަކުރުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ސިފަ ވަށްކޮށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.
(3) (ހ) ނަގޫ އެނބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށަކެޑުން . ލޮލާވަޓެކޮޑައުން . ގުޅަވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ