...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްފުފުޅި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
މާ ހުންނާނީ ފެހިކުލައިގައި ގޮނިކޮށެވެ.
މާ ނުކުންނާނީ ފަތުބުޑުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށްފޮފަޅި . ދަގަނޑުކެނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ