...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްޓެއްގައި ކަނޑޫޖަހާފައި ހުރިހެން
(މިސާލުބަހެއް) ވަކަކާޖެހި ވަކެއް އަތުރަމުންގޮސް ވަށިފުރާލުން.
ފުރާދުއްވާ އޮޑިދޯނިފަހަރަށް އެ އެއްޗެކާއި އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް މީހުން އަރާ ތޮއްޖެހިފައި ތިބުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ