...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނަ
އ.
(1) ވަކި އަދަދެއް ޚާއްޞަ ކުޅައުމަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އެއްވަނަ، ދެވަނަ.
(2) (ބދ) ދިދަ.
(4) އިޝާރާތްކުރާ އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަންނޮޅުން . ހަބަރުބޭ . ހަޅަ . ހައެއް . ހައެއްވުން . ހަމްލު . ހަތަރު . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރެއް . ހަތުރަނބި . ހަތެއް . ހަތް . ހަތްމުދި . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަޔާތުލްއީމާނީ . ހަޔެއްވުން . ހާސްކަން . ހާސްވަޅު . ހިބަން . ހިކަނދުބަނޑޮ . ހިކާކަލޯލަވަ . ހިތަށްތަދުވުން . ހިތިއެޅުން . ހިތިވަނުން . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިޔަރަކާތްދުވަސް . ހިޔަވިހާ . ހިޔަލަ . ހުރަވީދުވަސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުއްޔެ . ހުއްޖެހުން . ހުވަން . ހުވަން ނަކަތް . ހުވަންދިނަށަ . ހެއި . ހެލިވަތްހެލުން . ހޭ . ހޭނަކަތް . ހޮނިހިރު . ހޮޅިކޮށި . ހޯނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ