...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނާ
ނ.
އަޑިއުސްކޮންނާއި، ގުދުގުދު ލައްވާފައި ހުންނަ ކިއްސަރު ނުވަތަ މިފަދަ ބައްޓަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުމަހުރަ . ބޯށި . ކަންފިލާ . ކުންޏަ . ކޮނޑު . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . އެންވަޑިފަލި . ވަރުހުންނާނީ ވަނާޖުނބޭސާއަކުނޫނެވެ ފައިސާގައެވެ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ޚުންސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ