...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނެ
ނ.
(ގ.) ވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތް . ހުންކޮށި . ބުރިބުރިވުން . ކަށިއެރުން . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އަތްފޯރުވުން . އަޑު . އޮރިދެމުން . ވަށިގަނޑު . ވަން . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަންގަނޑުފުރޭތަ . ވައުވުން . ވާޅުވުން . މައިދާ . މެއިގަނޑު . މޭ . މޭގަނޑު . މޮއް . ފަވާތެތުރަ . ފިތް . ފުއްޕާމޭ . ފޮއްސި . ފޮއްސިވުން . ދަމައިލުން . ދަގަނޑުބޭސް . ތެޔޮދެމުން . ލެއިއެށާ . ލޮނުވެލިމޮޑުން . ގަތާފައި . ގުރުދާ . ގޫކަޅިޔާ . ގޮށް . ގޮވާން ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ