...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނޮޅުގޮނޑި
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ކުނބު ގަދަކުރަން ކުނބު ވައްގަނޑު މެދަށް ކަނޑާ ފައްތާފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
(ވަނޮޅުގޮނޑިއަށް "ބަތަލާ" ވެސް (ކިޔައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަނޮޅުގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ