...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންހަނާ
ނ.
(1) ސިއްރު.
(2) ފޮރުވާ ފޮރުވުން.
(3) އެނގިފައިނުވާ (4) ޣައިބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރުރާހަ . ނޯށުންރުއިން . ރާހަ . ރާވާ . ބުލެކްމޭލުކުރުން . އައިބުފޮރުވުން . އަޑިއެޅުން . އޮއްބުން . ވަންހަނާކެޑުން . ވަޅުޖައްސައިލުން . ވައްކަންކުރުން . ވަގުހެދުން . ފަރުދާކުރުން . ފަސްއެޅުން . ފަސްލައިފޮރުވައިލުން . ފާޅުވެއެނގުން . އަހަނެ . އައްތަޅުވަޅުގަނޑުއެޅުން . ސިއްރިޔާތު . ސިއްރު . ސިއްރުން . ސިއްރުކުރުން . ސިއްރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ