...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންނި
ނ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުރިއަސްލު ކުލަ ބަދަލުނުވެ، އެއެއްޗަކަށްއަރާ ކުލަކުލަ.
(2) ހުރިގޮތަށް ހުރެގެން ބަދަލުނުވެ ދައްކާ ވައްތަރު.
ނުވަތަ އަރުވާ ކުލަކުލަ.
(3) ތަފާތު ހަރަކާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑި . ވަނިވަނިލެއްވުން . ވާލިނަގޫމިޔަރު . ދިހުންކުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ