...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންދޮށަށްދިއުން
މ.
އިހުގައި ރޯދަމަހުގެ ރޯދަވީއްލުމަށް ގަނޑުވަރުގެ ބޮޑުބަދިގެދޮށަށް ޢާންމުން ދާ ދިއުމެއް.
މިކަމަށް ބޮޑުބަދިގެ ދޮށުގައި ހަނޑޫ ކަނޑާ ވަނެއްގެ މަތީގައި ދޮލަނގަށް ކަދުރާ އަދި ބައެއް ތަކެތި އަޅައި ތައްޔާރުކޮށް ބަހައްޓައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ