...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަނގު
ނ.
އެއްފުށުގައި ރަންކުލަ ނުވަތަ ރިހިކުލައިގެ ގިރިޓީލައިފައި ހުންނަ ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލިކުވަށި . ގޮށިމޫނުން ބާންޏާ ދިއުން . ސިކަންތިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ