...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަންނަ
ނ.
(ބދ.) (1) ނީލަން.
(2) މުތް.
(3) ފޮފަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ . ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ