...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަލުން
މ.
(1) ގުޑިއެރުވުމުގައި ބޭނުންކުރާ އޮނުފަތިރާރާގައި ވައިގެ ބާރުން އަޑުނެރޭން ކަށިކެޔޮފަތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗަކުން ފަށެއް ހަރުކުރުން.
(2) ބައެއްކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ދޫނީގެ ފިޔަގަނޑެއްގެ ސިފައިގައި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިޔަހަރުކުރުން.
(3) (ހ) ރަނގަޅަށް އެއްޗެހި ގަންނަރުއްރުއް، އެއްޗެހި ނުގަނެ މެދުކެނޑިފައި ހުރުމަށްފަހު އެއްޗެހިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރައެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ