...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަޢަވެރިކަން
ނއނ.
(1) ދީންވެރިކަން.
(2) ތަޤްވާވެރިކަން.
(3) ފާފަތަކުން ރައްކާތެރިވެގެންވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރިކުސަ . ވަރާވެރިކަން . ސިރީބަރިކުޝަލޯކަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ