...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރާވެރިކަން
ނ.
(1) ވަރަޢަވެރިކަން.
(2) ފަންޑިތަވެރިންގެ ބަހުގައި ހޭނެތޭ މީހުނާއި، ކުދިންގެ ބިރޭ މިކިޔާކަންތައް ކުދިންނަށް ޖެހުނީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އޭނާއަށް ނުވަތަ އެކުއްޖާއަށް ޖެހިގެންއުޅެނީ ޖިންނި ވަރާވެރިކަމެކެވެ.
ނުވަތަ ވަރާވެރިކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރިކުސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ