...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރި
ނ.
(1) ކާވެނީގެ ގޮށް މޮހޭމޮހުން.
(2) ފަހަރު.
މިސާލު:
ތިޔައީ ދެވަނަ ވަރީގެ މޭވާއެވެ.
(3) ޒަމާން.
(4) ފޯވަހި.
(5) ތޮށި ނުވަތަ ނާށި ހުންނަ ބައެއް ތަކެތީގެ ކާން އޮންނަ ތަނަށް ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަމަލި . ހަރޮމަލި . ހަތްދެސްމަތި . ހުންފަރި . ހުއްޓުން . ހެއިވަރި . ހެއިވަރިކަން . ހެވޭ . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނަގިލިކެނޑުން . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ރަނޑުރިހި . ރަތްކަނދޮޅު . ރުޖޫކުރުން . ބާއިންބަ . ބާއިންވަރި . ބޭރުކަނޑު . ބޭލިކޭން . ކަނޑު . ކަރުފައި އަޅާވަރިވުން . ކަސްމަތިން ދިނުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . ކާވެނިހެދުން . ކިތަންމެ . އާއޮޑިކުރުން . އިއްދަ . އިއްދައިގައިއިނުން . އެންމެރަނގަޅު . ވަރިހަމަ . ވަރިކެނޑުން . ވަރިފަށަށްއެރުން . ވަރިފަރީގު . ވަރިތުޅު . ވަރިޔާއެޅުވުން . ވަރުވާކަން . ވައްރާ . މަތިވަރު . މިނިވަންކުރުން . މިނިވަންވުން . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . މޮހޮރުވަޅަށްޖެހުން . ފަރުވާލެއްނެތުން . ފައްސިޔަކޮށްލުން . ފަސޭހައުޅުން . ފޯރީ . ފޯބޮޑުކުރުން . ދަރިންކޮޅު އުކައިލުން . ދުރުވުން . ދެތާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ