...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިންމަ
ނ.
(1) އުތުރާއި ހުޅަނގާ ބެދުނުކަން.
(2) ގަލްބު އަސްތަމާނު.
(3) ވަރުވާ ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެސްމަތި . ބާއިންބަ . ވަރުވާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ