...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިކުރުން
މ.
ކައިވެނީގެ ގޮށް މޮހައިލުމަށް ބުނާބަސް ފިރިމީހާ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޓުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ކަސްމަތިން ދިނުން . ވަރިކެނޑުން . މިނިވަންކުރުން . ދެތާކުރުން . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ