...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިވުން
މ.
(1) ކާވެނީގެ ގުޅުން ކެނޑުން.
(2) ކާވެނީގެ ގޮށް މޮހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގިލިކެނޑުން . ކަރުފައި އަޅާވަރިވުން . ކަސްމަތިން ދިއުން . މިނިވަންވުން . ދުރުވުން . ތިންފަށްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ