...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިފަރީގު
ނ.
ދެމަފިރިއަކު ދުރުކުރުވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުވުމަށް ހަދާއުޅޭ ބާވަތުގެ ފަންޑިތައަށް ބޭނުންކުރާ ބަންޖެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ