...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން
މ.
(1) ތިމާގެ އަނބިމީހާ ވަކިކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ނުކޮށްފިނަމަ އަނތްބެއް ނޫނޭ ބުނުން.
މިސާލު:
އަހަންނާއެކީ އުޅެން އަހަރެންގެ ގެޔަށް ނުދިޔައްޔާ ތިޔައީ އަހަރެންގެ އަނތްބެއް ނޫނޭ ބުނުން.
(2) ފިރިމީހާ ތިމާގެ އަނބިމީހާ ގާތު ތިމަންނާ ވަކިކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ނުކޮށްފިނަމަ އަންބެއް ނޫނޭ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ